skip to Main Content

Nedanstående kurser erbjuds främst som företagsinterna utbildningar, men vi erbjuder även öppna utbildningar med regelbundna intervall.

Nya ISO 9001 och ISO 14001 ver:2015

Kursen ger dig konkret och praktiskt information om vad som skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna? Detta är bara några av frågeställningarna vi diskuterar och ger svar på.

Läs mer samt anmälan

Grundkurs Internrevision enligt FR2000 version :2017

Qvalify AB bjuder härmed in till Grundkurs i Internrevision enligt FR2000:2017.

Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer värdeskapande sätt enligt principen i nya FR2000. Detta där ledarskap, strategisk inriktning, hållbarhet och olika intressenters intressen tas om hand i större grad.

Läs mer samt anmälan

Nya ISO 9001:2015 för Vård- och omsorg – 1 dag

Qvalify erbjuder nu unik utbildning i nya standarden ISO 9001:2015 med inriktning mot Vård och Omsorg

Läs mer samt anmälan

Introduktion till ISO 9001/14001 inkl. kvalitets- och miljösamordnare – 2 dagar

Kursen vänder sig till den som är nybliven miljö- och kvalitetssamordnare och inte har några förkunskaper inom området.

Läs mer samt anmälan

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen ger en praktisk introduktion till vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kunskap om hur deras verksamhet kan integrera föreskriftens krav i sitt dagliga arbetsmiljöarbete.

Läs mer samt anmälan

Utbildning i nya FR2000:2017

1 mars 2017 publiceras en ny utgåva av ledningssystemet FR2000. Den nya utgåvan är både bredare och enklare att arbeta med.

Denna utbildning riktar sig till er som är certifierade enligt förgående version av FR2000:2013 eller för er som står i begrepp att införa ett ledningssystem enligt FR2000.

Läs mer samt anmälan

Grundutbildning internrevision med inriktning på ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet av denna roll sedan tidigare.

Läs mer samt anmälan

Arbetsmiljö för chefer

Utbildningen ger kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Den ger insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt hur man bygger upp och driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer samt anmälan

ISO 14001 - 2 dagar

Utbildningen passar dig som är samordnare eller ansvarig för ett miljöledningssystem och vill fördjupa dig. Den passar även dig som vill ha en gedigen grund att stå på inför rollen som internrevisor.

Läs mer samt anmälan

ISO 9001 – 2 dagar

Utbildningen passar dig som är samordnare eller ansvarig för ett kvalitetsledningssystem och vill fördjupa dig. Den passar även dig som vill ha en gedigen grund att stå på inför rollen som internrevisor.

Läs mer samt anmälan
Back To Top