skip to Main Content

Nedanstående kurser erbjuds främst som företagsinterna utbildningar, men vi erbjuder även öppna utbildningar med regelbundna intervall.

ISO 9001 Grundkurs

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet.

Deltagarna kommer ges insikt i kvalitetsledningsprinciperna, vilka andra verktyg och metoder finns, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitetsarbetet?

Läs mer samt anmälan

Grundkurs Internrevision enligt FR2000 version :2017

Qvalify AB erbjuder Grundkurs i Internrevision enligt FR2000:2017.

Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer värdeskapande sätt enligt principen i nya FR2000. Detta där ledarskap, strategisk inriktning, hållbarhet och olika intressenters intressen tas om hand i större grad.

Läs mer samt anmälan

Utbildning i nya Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj i år 2018 träder nya Dataskyddsförordningen – GDPR. Det finns ingen tid att vänta med att sätta sig in i denna lagstiftning då Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden.
Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

Läs mer samt anmälan

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen ger en praktisk introduktion till vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kunskap om hur deras verksamhet kan integrera föreskriftens krav i sitt dagliga arbetsmiljöarbete.

Läs mer samt anmälan

Utbildning i nya FR2000:2017

1 mars 2017 publiceras en ny utgåva av ledningssystemet FR2000 och är både bredare och enklare att arbeta med.
Övergången till denna nya version måste ske innan 28 feb 2018, så ta chansen att redan nu ta till er nyheterna och förändringarna.

Denna utbildning riktar sig till er som är certifierade enligt förgående version av FR2000:2013 eller för er som står i begrepp att införa ett ledningssystem enligt FR2000.

Läs mer samt anmälan

Grundutbildning internrevision med inriktning på ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet av denna roll sedan tidigare.

Läs mer samt anmälan
Back To Top