skip to Main Content

Nedanstående kurser erbjuds främst som företagsinterna utbildningar, men vi erbjuder även öppna utbildningar med regelbundna intervall.

ISO 9001 Grundkurs

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet.

Deltagarna kommer ges insikt i kvalitetsledningsprinciperna, vilka andra verktyg och metoder finns, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitetsarbetet?

Läs mer samt anmälan

Internrevisionsutbildning enligt FR2000 version :2017

Qvalify AB erbjuder utbildning i Internrevision enligt FR2000:2017.

Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer värdeskapande sätt enligt principen i nya FR2000. Detta där ledarskap, strategisk inriktning, hållbarhet och olika intressenters intressen tas om hand i större grad.

Läs mer samt anmälan

ISO 14001 - Grundkurs

Utbildningen kommer ge dig en introduktion till miljöledning med bakgrund av ISO 14001 och visar på nyttan och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem.
Vi berör hela resan, från kartläggning av organisationens omvärld och förutsättningar, verksamhetsstyrning till uppföljning av genomförda åtgärder samt vad en certifiering kan tillföra.

 

Läs mer samt anmälan

ISO 9001 & ISO 14001 Grundkurs

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet- och miljö.
Deltagarna kommer ges kunskap i kvalitetslednings- och miljöledningsprinciperna, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitets- och miljöarbetet?

 

Läs mer samt anmälan

Utbildning i nya FR2000:2017

1 mars 2017 publiceras en ny utgåva av ledningssystemet FR2000 och är både bredare och enklare att arbeta med.
Övergången till denna nya version måste ske innan 28 feb 2018, så ta chansen att redan nu ta till er nyheterna och förändringarna.

Denna utbildning riktar sig till er som är certifierade enligt förgående version av FR2000:2013 eller för er som står i begrepp att införa ett ledningssystem enligt FR2000.

Läs mer samt anmälan

Internrevisionsutbildning enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Rätt använt så är interna revisioner ett mycket bra verktyg för att ge input & förbättra verksamheten. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen kommer att hjälpa er verksamhet att få driv i de interna revisioner.

Läs mer samt anmälan

Nya ISO 45001:2018

Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) är nu släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001.

Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa de betydande förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar.

Läs mer samt anmälan
Back To Top