Skip to content

Inspirerande och överraskande kunddag i Jönköping

Den 26 september hölls den traditionella ”Kunddagen” på Elmiamässsan i Jönköping. Intresset var på förhand mycket stort och lokalen (med plats för 130 personer) blev ”knökad”. Under dagen avhandlades kommande nyheter gällande ISO 9001- och ISO 14001-standarderna. Båda är på gång i en ny utgåva; 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Högintressanta ämnen som framfördes med både kunskap och passion av Greger Thuresson från Qvalify samt den välkände miljökonsulten Willy Karlsson.

Dennis Westerbergs föreläsningar var av en helt annan sort, långt från standardisering. Dennis utmanade, inspirerade och underhöll i ämnet förändring och arbetsglädje. Många skrattade högt, men det fanns också ett stort allvar i det Dennis berättade om.

Slutligen överraskades samtliga deltagare av en övning som gick ut på att pussla ihop olika bokstäver. Det visade sig bli sju bokstäver som tillsammans bildade ett för dem okänt ord. Därmed fick ett stort antal av kunderna vara med och bygga det nya varumärket Qvalify, som lanserades på kunddagen.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner