Skip to content

Förödelsen efter den stora explosionen i hamnen i Libanons huvudstad Beirut är enorm.

Nära 150 människor är bekräftade döda, 5 000 är skadade och många saknas fortfarande. 300 000 människor har förlorat sina hem. De kämpar nu för att få tak över huvudet och få tag i mat. Att hamnen är helt förstörd kommer gör det svårare att importera varor, vilket sannolikt kommer att leda till matbrist. Behovet av hjälp till människorna i Beirut kommer att vara stort under en lång tid framöver.

Qvalify har sedan många år en post i budgeten för katastrofer och oförutsedda händelser i välden. Detta är en sådan händelse. Vi har därför idag 10 augusti 2020 skickat ett bidrag till Röda Korset som finns på plats i Beirut.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner