Skip to content

Falska fakturor i omlopp

Dessvärre har vi fått många signaler på att ett företag som utger sig för att heta ISO International med säte i Stockholm skickat ut falska fakturor till certifierade företag. På de fakturor vi sett använder de Qvalifys certifieringsmärken som säger att de är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Även detta är falskt och stämmer givetvis inte. Qvalify, jämte flera andra certifieringsorgan i Sverige som också har drabbade kunder, har var för sig gjort en polisanmälan.

Qvalify uppmanar och välkomnar de företag som är drabbade att de lämnar in en polisanmälan så att chansen ökar att polisen kan gå till botten med detta.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner