Skip to content
Äldre man håller upp två fingrar

Qvalify ger en fingervisning om hur äldrevården kan förbättras – utan att peka finger

Tryggheten för äldre i behov av vård och omsorg har blivit en brännande fråga i samband med covid-19. Men det fanns många larm om allvarliga brister inom äldrevården även före pandemin, det visar rapporter från bland andra IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Qvalify vill inte strö salt i några sår och vi kommer absolut inte att peka finger. Vårt engagemang syftar till att ge vårdgivare inom äldreomsorgen en fingervisning om hur äldrevården kan förbättras genom en ovanligt dedikerad och praktisk kvalitetsstandard.

Ett handfast stöd för vård och omsorg av äldre

”Äldrestandarden” – SS 872500:2015 – fungerar som ett handfast som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, inklusive äldreboenden. Standarden, som utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet, fungerar även som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och verifiering.

Qvalify utför oberoende granskning enligt SS 872500:2015. Bland annat har Qvalify granskat och verifierat demensavdelningen på Ymer äldreboende i Sigtuna Kommun, som en av de första i landet. Och kommunen är väldigt nöjda med resultaten. Enligt Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef på omsorgsförvaltningen, har demensavdelningen på Ymer förbättrats mest av alla särskilda boenden i kommunen när det gäller fokusområdena trygghet, förtroende, bemötande och delaktighet. Därför kommer man nu också att införa äldrestandarden på ytterligare tre boenden.

Fördelar med extern granskning

Samtidigt konstaterar Lena Bjuhr Erngren att kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process:

– Det går inte att slå sig till ro bara för att senaste resultatet var bra. Man måste följa upp så att de positiva resultaten inte börjar dala. Med en årlig, extern och oberoende granskning är att man får tagga till och följa ledningssystemet, så att det inte blir personberoende.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta försäljningschef Magnus Göthberg på telefon 031-390 90 03 alternativt via mejl. Du kan även ladda ned broschyren ”En fingervisning om hur äldrevården kan förbättras”.

Fakta

Standarden SS 872500:2015 – Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende tillkom på initiativ från Socialdepartementet och har tagits fram av SIS, Swedish Standards Institute, i samarbete med ett femtiotal aktörer såsom kommuner och regioner, privata företag, myndigheter, högskolor, och fackförbund olika intresseorganisationer. Den publicerades i sin första utgåva i april 2015 och en korrigerad version släpptes i januari 2017.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner