Skip to content

Grundutbildning enligt ISO/IEC 27001:2022

Kurs ledningssystem certifiering
 • Informationssäkerhet

Denna ISO-utbildning kommer att ge dig grunderna i ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2022.

Kurspresentation

Du kommer genom denna kurs att få kunskap om innehållet i ISO/IEC 27001:2022, introduktion till informationssäkerhet och kännedom om det riskbaserade arbetssättet som ligger till grund för ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet. Du kommer att få kunskap om SoA, uttalande om tillämplighet, samt en överblick över säkerhetsåtgärderna från bilaga A (27002:2022).

Genom vår expertis kring ISO 27001 kommer kursen inriktas mot vad vi anser ledning och andra funktioner i dagens verksamheter behöver ha för kompetens kring strategiskt, taktiskt och operationellt arbete med informationssäkerhet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är CISO, CTO, ansvarig för ledningssystem för informationssäkerhet eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Förkunskapskrav

Att man har förståelse för vad ett ledningssystem är. Exempelvis att man arbetar i ett företag som är certifierat sedan tidigare enligt andra standarder som t.ex. ISO 9001, 14001 eller 45001. Man kan också ha deltagit på en grundutbildning enligt ISO 9001, 14001 eller 45001.

Exempel ur innehållet

 • Introduktion kring informationssäkerhet
 • Vad är unikt med ISO/IEC 27001
 • Riskhanteringsprocessen
 • Bedömning och hantering av risker
 • SoA, Uttalande om tillämplighet
 • Överblick över säkerhetsåtgärder i Bilaga A
 • Fokusexempel på avsnitt i standarderna
 • Intern revision
 • Ledningens genomgång
 • Avvikelsehantering
 • Incidenthantering

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr exkl. moms. (På distans)
6 400 kr exkl. moms (På plats)
Utbildningen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 9001 ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 27001.

I priset ingår kursdokumentation.
De utbildningar som hålls på plats ingår även lunch och fika.

Inbjudan till utbildning på distans skickas ut cirka 1-2 veckor innan utbildningstillfället.

Anmälan är bindande.

Kurslokaler
Jönköping
Qvalify AB
Klubbhusgatan 13
Jönköping

Stockholm
First Office
Gustav III:s Boulevard 42
169 73 SOLNA

Göteborg
Qvalify AB
Sven Källfelts gata 206
426 71 Västra Frölunda

 

 

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner