Skip to content

Antal Ackrediterade certifikat

800

Normaltid för kontakt
efter förfrågan

<0dagar

Qvalify är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 samt ISO 45001.

Mer om ackreditering och SWEDAC

Qvalify har som tradition att varje år stötta Barncancerfonden med en julgåva. Fondens syfte är att skapa bättre behandlingsformer, rädda fler liv samt ge drabbade barn och familjer bättre livskvalitet.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner