skip to Main Content

Qvalify erbjuder ett antal kurser som stärker kompetensen hos dig som är ansvarig för, eller samordnare av ledningssystem inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Vi har även kurser som vänder sig till andra målgrupper som är involverade i kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbetet i organisationen, bland annat internrevisor, chefer och fackliga representanter.

Kurserna anordnas dels i egen regi, dels i samverkan med olika partners.

Back To Top