Skip to content

”Men vi har väl ett sånt där certifikat… ISO nånting?”

För styrelse och vd är affärerna alltid i fokus medan intresset för kvalitets- och miljöfrågor i allmänhet är mindre. I de senaste utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001 finns därför krav på ledningens engagemang och koppling till den strategiska inriktningen.

Det finns chefer som tycker det räcker med ett certifikat på väggen. Men kloka ledare vet att kunderna kräver rätt kvalitet och aktiv miljöhänsyn. De vet också att framgångsrika affärer kräver lojala kunder. Välkommen till Qvalify. For Successful Business.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner