skip to Main Content
Jon Solheim

Jon Solheim

Jon har i grunden en civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi adderat med en Master of Science inom hållbar utveckling. Det ger honom en bred bas att stå på. Därutöver har han ett stort engagemang och lång erfarenhet inom verksamhetsutvecklingsfrågor. Vid sidan om driver Jon även ett mindre jordbruk med nötproduktion, virkesproduktion och biologisk mångfald.

Jon utgår från Gränna

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner