skip to Main Content

Utbildning ISO/PAS 45005 – Hur hantera pandemin COVID-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

Utbildning ISO/PAS 45005 – Hur hantera pandemin COVID-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
  • Arbetsmiljö

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för verksamhetens arbetsmiljörisker.

Qvalify ger här en möjlighet att, utan kostnad, delta i en halvdags utbildning i nya ISO/PAS 45005 som är en guideline i hanteringen av arbetsmiljörisker i samband med COVID-19 pandemin. Målet med standarden är att hjälpa verksamheter att hantera pandemirelaterade arbetsmiljörisker för att skydda medarbetare, kunder och andra intressenter under en pågående pandemi.

Kursen kommer att genomföras på distans via Teams.

Rätt använt så kan denna standard bidra till att minska smittspridningen i pågående pandemi.

Längd: 0,5 dagar

Kursavgift: 0 kr (vid utebliven närvaro debiteras 500kr exklusive moms)

Kursen kommer att hållas av våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001.

Anmälan är bindande.

 

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner