skip to Main Content

ISO 9001 Grundkurs

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet.

Deltagarna kommer ges insikt i kvalitetsledningsprinciperna, vilka andra verktyg och metoder finns, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitetsarbetet?

Kurspresentation

Du kommer genom denna kurs få kunskap om innehållet i ISO 9001:2015, kännedom om processorientering samt fördelar andra verksamheter uppnått genom ett seriöst arbete med arbete genom ett väl fungerande kvalitetsledningssystem.
Genom vår expertis kring ledningssystem och ISO 9001 kommer kursen inriktas mot vad vi anser ledning, kvalitetsledning och andra funktioner i dagens verksamheter behöver ha kompetens kring för att i förlängningen uppnå överordnade strategier, infria intressentkrav, konkurrenskraft osv.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig företagsledare, kvalitetsansvarig, ledningens representant eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Exempel ur innehållet

  • Introduktion kring ledningssystem
  • Strukturen i ISO 9001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
  • Nya kvalitetsledningsprinciperna.
  • Processorientering
  • Ledningssystemets integration med affärsprocess
  • Diskussion och exempel på tolkningar

Längd:
1 dag

Datum & Plats:
2018-09-17 Stockholm (hos Qvalify i Alvikstrand)
2018-09-25 Jönköping (hos Qvalify)
2018-10-25 Göteborg (hos Qvalify i Mölndal)

Kurslokaler

Jönköping
Qvalify AB
Klubbhusgatan 13
Jönköping

Stockholm
Qvalify AB
Gustavslundsvägen 143, Alvik strand
167 51 Bromma

Göteborg (Mölndal)
Qvalify AB
Aminogatan 34
Mölndal

Kursavgift: 3 900 kr exkl. moms
Medlemmar i SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) får 30% rabatt på denna utbildning.

Kursen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 9001.

I kurspris ingår lunch, förtäring under dagen samt kursdokumentation.

Anmälan är bindande.

Denna utbildning erbjuds även som exklusiv för just er verksamhet, maila oss på utbildning@qvalify.se så tar vi kontakt med er.

Back To Top