skip to Main Content

Nya ISO 45001:2018

Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) är nu släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001.

Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa de betydande förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar.

Kurspresentation

Du kommer genom denna kurs få kunskap kring förändringarna och nyheterna i nya ISO 45001:2018, samt

 • insikt kring nyttan med ledningssystem och förstå hur det kan vara ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling
 • få grundkunskap både om omfattning och innehåll i ISO 45001
 • känna till framgångsfaktorer för ett väl fungerande ledningssystem
 • få fått insikt hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig företagsledare, arbetsmiljöansvarig, ledningsrepresentanter eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Exempel ur innehållet

 • Introduktion kring ledningssystem
 • Strukturen i ISO 45001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
 • Nya arbetsmiljöledningsprinciperna.
 • Fokus på avsnitt i standarden:
  • Omvärldsbevakning
  • Hantering av risker
  • Vad är en arbetsmiljöaspekt
  • Bindande krav
  • Dokumentstyrning
  • Intern revision
  • Ledningens genomgång

Längd:
1 dag

Datum & Plats:
2019-10-03 Jönköping

Kurslokaler

Jönköping
Qvalify AB
Klubbhusgatan 13
Jönköping

Stockholm
Qvalify AB
Gustavslundsvägen 143 (Alvik Strand)
167 51 Bromma

Göteborg (Mölndal)
Qvalify AB
Aminogatan 34
431 53 Mölndal

Kursavgift: 5900 kr exkl. moms
Medlemmar i SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) får 30% rabatt på denna utbildning.

Kursen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001 och OHSAS 18001.
Anmälan är bindande.

Denna utbildning erbjuds som företagsintern just för er verksamhet. Om så önskas, så skicka oss ett mail till utbildning@qvalify.se för att bli kontaktad av oss så tar vi fram ett förslag för att möta ert behov.

Back To Top