skip to Main Content

Nya ISO 45001:2018

Nya ISO 45001:2018
 • Arbetsmiljö

Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) är nu släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001.

Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa de betydande förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar.

Kurspresentation

Du kommer genom denna kurs få kunskap kring förändringarna och nyheterna i nya ISO 45001:2018, samt

 • insikt kring nyttan med ledningssystem och förstå hur det kan vara ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling
 • få grundkunskap både om omfattning och innehåll i ISO 45001
 • känna till framgångsfaktorer för ett väl fungerande ledningssystem
 • få fått insikt hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig företagsledare, arbetsmiljöansvarig, ledningsrepresentanter eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Exempel ur innehållet

 • Introduktion kring ledningssystem
 • Strukturen i ISO 45001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
 • Nya arbetsmiljöledningsprinciperna.
 • Fokus på avsnitt i standarden:
  • Omvärldsbevakning
  • Hantering av risker
  • Vad är en arbetsmiljöaspekt
  • Bindande krav
  • Dokumentstyrning
  • Intern revision
  • Ledningens genomgång

Längd: 1 dag

Kursen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001 och OHSAS 18001.

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top