skip to Main Content

Kostnadsfritt seminarium i ledningssystem för ”visselblåsning”

Kurs ledningssystem certifiering
  • Övriga

Med regeringens beslut om den nya lagen om visselblåsning blir det lättare för personer som stöter på missförhållanden i arbetet att rapportera dem utan risk för repressalier. Lagen träder i kraft den 17 december 2021 och innefattar alla arbetsgivare med 50 arbetstagare eller fler. Detta ger oss alla ett tryggare arbetsliv.

Hur påverkas din organisation eller du av detta? Hur får ni en trygg och bra arbetsplats?

I samarbete med Öbergs miljö- & kvalitetskonsult bjuder därmed Qvalify in till kostnadsfria seminarium om denna högaktuella fråga:

Tider för kommande utbildningar:

Onsdag 1 dec 8.30-9.30
Torsdag 9 dec 12.00-13.00
Fredag 14 jan 12.00-13.00

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner