skip to Main Content

Webbinar – Cirkulär Ekonomi

Kurs ledningssystem certifiering
  • Övriga

Utbildningen innehåller grunderna och metodiken kring cirkulär ekonomi samt exponentiella teknologier och sociala rörelser i området.

Inledande del kring Cirkulär ekonomi kommer ge alla en grundförståelse i hur de cirkulära materialflödet fungerar, vilka ekonomiska och miljömässiga vinster det har och vi kommer ta upp exempel på hur olika företag arbetar med detta. Detta blir mer och mer aktuellt, inte bara av miljöskäl, utan i takt med att materialpriser stiger och att det blir svårare för företag att få tag på material blir detta viktigare för att säkerställa sin produktion.

Vi kommer även att berätta om vilken typ av utveckling som sker och som krävs, både tekniskt och i vårt beteende, för att minska klimatkrisen. Detta kommer ge förståelse både till hur de själva kan agera men framförallt ge en bild av hur fort en förändring kan ske och hur detta påverkar våra verksamheter. Det finns t.ex. uppskattningar att 40% av Fortune 500-företagen kommer ha gått i konkurs 2030 och detta kommer förklara varför.

Utbildningsdag: 6 december 2022, Kl.09.00 – 11.00
Utbildningen är utan kostnad.
Kommer att hållas på distans via teams. Inbjudan till utbildning kommer ca 1 vecka innan utbildningstillfället.

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner