skip to Main Content

Kostnadsfritt seminarium i avtalsuppföljning

Kurs ledningssystem certifiering
  • Övriga

.Vill ni bli bättre och se vilka möjligheter som finns med en systematisk avtalsuppföljning?

Föredragshållarna i detta seminarium delger erfarenheter från sina verksamheter och kompetensområden kopplat till arbetet med avtalsuppföljning.

Syfte – att ge deltagare en inblick i hur olika verksamheter arbetar med avtalsuppföljning samt få tips och erfarenheter för att stärka sin kompetens inom området.

Deltagare – Digital ”öppen” kostnadsfri utbildning som riktar sig mot både privat och offentlig sektor.

När – 15 December klockan 8:30-12:00 via teams.

Föredragshållare:

– Cathrin Lundberg, affärsjurist med lång erfarenhet från sin tid på Inter Ikea Group, nu styrelsemedlem för Qvalify AB samt driver egen juristbyrå.

Jon Möller – Projektchef, Serneke Group AB, mångårig erfarenhet från byggindustrin tidigare även SKANSKA och WSP.

Mats Bergqvist – Internrevisor, Stockholm Stad Trafikkontoret

Henrik Lönnborg – Affärsområdeschef Oberoende Granskning Qvalify AB.

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner