skip to Main Content
European Quality- eotum - Logo

EQTM – en ny europeisk märkning av produkter

Qvalify är sedan en tid tillbaka utvalda av EOQ – European Organisation for Quality att tillhandahålla EQTM – European Quality Trademark för den Svenska marknaden.

Den europeiska kvalitetsmärkningen, European Quality Trademark – EQTM, är ett kvalitetsbevis som tilldelas produkter som uppfyller kraven på produktens kvalitetsegenskaper och också affärsresultatet för företaget.

Det är ett helt nytt tillvägagångssätt som särskiljer sig från andra befintliga kvalitetsmärkningar som certifikat, märkningar, etiketter, stämplar, klistermärken och valideringar där dessa enbart tar hänsyn till antingen produkten eller företaget i sig. Produkter märkta med EQTM garanterar en långsiktig hållbar kvalitet.

Ytterligare skillnader på EQTM och andra, redan befintliga märkningar på marknaden är bland annat att EQTM garanterar att bolaget som tillverkar produkten är registrerat i Europa, att produkten till minst 60% är tillverkad i Europa, att den har funnits på marknaden i minst 3 år.

Den nya kvalitetsmärkningen är ett bevis på att företaget som tillverkar produkten har kapacitet och förmåga att säkerställa att produkten uppfyller ställda kvalitetskrav samt att organisationen är välmående över tid, säger Peter Landin, vice VD på Qvalify.

Läs gärna mer på https://www.eoq.org/certifications-more/recognitions/european-quality-trademark/ eller hör gärna av er om ni har några funderingar eller önska ansöka om EQTM

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner