Skip to content

Verktyg för ett hållbart samhälle

Ett aktivt och systematiskt miljöarbete är inte bara en framgångsfaktor för framsynta företag; att bidra till en hållbar utveckling är en global nödvändighet, och ett ansvar som gäller oss alla.

Ett standardiserat ledningssystem för miljö – som ISO 14001:2015 – är ett viktigt stöd i detta arbete. Genom certifiering och regelbundna revisioner ökar era möjligheter att minimera företagets miljöpåverkan. Och med en partner som reviderar med både kunskap och insikter om er verksamhet, har ni större chans att stärka era affärer – och bidra till att rädda världen.

Qvalify är ackrediterade av Swedac och vi har mer än 20 års erfarenhet av att certifiera ledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher.

Fördelar med ISO 14001 miljöledningssystem:

  • Ni riskerar inte att missa affärer från kunder som kräver att leverantörerna ska vara miljöcertifierade
  • Ni signalerar att er verksamhet följer gällande miljölagar
  • Kundernas förtroende för er ökar, vilket stärker er konkurrenskraft
  • Det ger er allmänt ökad goodwill hos en bred grupp av intressenter
  • Ni visar att ni aktivt och strukturerat arbetar för en bättre, mer hållbar miljö
  • Era medarbetare får möjlighet att känna engagemang och delaktighet i miljöarbetet

Ni minskar risken för miljöbrott med olika typer av påföljder som det kan innebära.

 

De nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001

 

Swedac Ackreditering

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner